Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-01 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2022 Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-24 2022-12-02 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-28 2022-12-06 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa