Lista postępowań PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2023 Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce 2023. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-03 2023-10-16 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa