Wyszukiwarka

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2023 Dostawa implantów ortopedycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-15 2023-09-15 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2023 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-07 2023-06-07 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-03 2023-02-03 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-05 2022-12-05 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2022 Dostawa implantów ortopedycznych tj: endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-07 2022-10-07 Andrzej Dowgiert
SPZOZ APMED 3 / 2022 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-20 2022-09-20 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2022 Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-02 2022-09-02 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2022 Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w ramach dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kod CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-07-29 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2022 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-01 2022-06-01 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-20 2022-03-30 Andrzej Dowgiert
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2021 Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-16 2021-12-16 Andrzej Dowgiert
SPZOZ HORMONY / 2021 Dostawę odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-09 2021-11-10 Andrzej Dowgiert
SPZOZ IMP / 2021 Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-13 2021-09-13 Andrzej Dowgiert

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa