Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2023 Dostawa odczynników laboratoryjnych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-13 2023-07-21 10:00 2023-08-21
Znak sprawy: SPZOZ LEKI 2 / 2023 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-06 2023-07-14 10:00 2023-07-26
Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2023 Dostawa implantów ortopedycznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-21 2023-07-17 10:00 2023-09-15
Znak sprawy: SPZOZ IMP 1 / 2023 Dostawa implantów ortopedycznych - doposażenie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-19 2023-05-29 10:00 2023-07-03
Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE 3 / 2023 Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023 - zgodnie z dodatkiem 2, 5 i 7 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-05 2023-05-12 10:00 2023-05-25
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2023 Dostawa dwugłowicowego lub dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej kompatybilnego z tomografem komputerowym United Imaging uCT 528 z instalacją i uruchomieniem. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-24 2023-05-08 10:00 2023-05-23
Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE 2 / 2023 Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-21 2023-05-04 10:00 2023-05-05
Znak sprawy: SPZOZ PRANIE 2 / 2023 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-20 2023-04-28 10:00 2023-05-09
Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2023 Dostawa materiałów szewnych tj.: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe itp. wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-17 2023-04-24 10:00 2023-05-30
Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2023. Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-06 2023-04-14 10:00 2023-04-19
Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2023 Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-24 2023-04-03 10:00 2023-05-04
Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE / 2023 Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023 - zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-16 2023-03-28 10:00 2023-04-19
Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2023 Wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz komunalnych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-09 2023-03-17 10:00 2023-04-18
Znak sprawy: SPZOZ GAZY 2 / 2023 Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-24 2023-03-03 10:00 2023-03-22
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2023 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-14 2023-03-13 10:00 2023-06-07
Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2023 Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen. Wielkość i zakres opisana w SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-10 2023-02-20 10:00 2023-02-24
Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-16 10:00 2023-02-03
Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-28 2022-12-09 10:00 2023-01-09
Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2022 Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-24 2022-12-02 10:00 2023-01-02
Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-23 2022-12-01 10:00 2023-01-02
Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ 2 / 2022 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-16 10:00 2022-11-28
Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ / 2022 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-14 2022-10-24 10:00 2022-11-07
Znak sprawy: SPZOZ RB 2 OAIT STER / 2022 Wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-10-07 10:00 2022-12-05
Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2022 Dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Dispenser oraz dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-19 2022-08-29 10:00 2022-09-26
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-12 10:00 2022-12-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa