Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ 2 / 2022 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-16 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ / 2022 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-14 2022-10-24 10:00 2022-11-07
Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2022 Dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Dispenser oraz dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-19 2022-08-29 10:00 2022-09-26
Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2022 Dostawa implantów ortopedycznych tj: endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-12 2022-09-08 10:00 2022-10-07
SPZOZ APMED 3 / 2022 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-19 2022-08-23 10:00 2022-09-20
Znak sprawy: SPZOZ RB OAIT STER / 2022 Wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-07 2022-08-12 10:00 2022-08-04
Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2022 Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-20 2022-07-15 10:00 2022-09-02
Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2022 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-09 2022-06-17 10:00 2022-07-19
Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2022 Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w ramach dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kod CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-27 2022-06-23 10:00 2022-07-29
Znak sprawy: SPZOZ LEKI 2 / 2022 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne - 5 części. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-12 2022-05-20 10:00 2022-06-13
Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 1 / 2022 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-27 2022-05-06 10:00 2022-06-01
Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2022 Dostawa materiałów szewnych tj.: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-21 2022-04-29 10:00 2022-06-02
Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2022 Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego 24 - parametrowego analizatora hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem zgodnie z dodatkiem nr. 2 i 5 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-07 2022-04-15 10:00 2022-05-20
Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2022 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-31 2022-04-08 10:00 2022-05-09
Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2022 Usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz komunalnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-10 2022-03-18 10:00 2022-04-19
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2022 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-04 2022-03-31 10:00 2022-07-01
Znak sprawy: SPZOZ RB BLOK / 2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej (kontynuacja) polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-14 2022-03-04 10:00 2022-05-05
Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2022 Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-02 2022-03-07 10:00 2022-06-01
Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2022 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-13 2022-01-21 10:00 2022-02-21
Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-22 2022-01-28 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ JU/ IMP/ LEKI / 2021 Dostawa materiałów medycznych JU CPV-33140000-3, implantów ortopedycznych CPV-33183100-7, leków CPV-33600000-6, zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 10:00 2022-01-17
SPZOZ TRANSPORT / 2021 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w tym z potwierdzonym lub podejrzeniem COVID-19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-08 10:00 2022-01-04
Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2021 Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze - CPV 15800000-6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-25 2021-12-03 10:00 2022-01-04
Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-24 2021-12-02 10:00 2022-01-04
Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-05 2021-11-02 10:00 2022-03-30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa