Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Zakup wyposażenia do trzech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ, CPV 39290000-1 Wyposażenie różne Znak sprawy: SPZOZ STANOWISKA / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2023-10-02 09:26
Dostawa implantów ortopedycznych. Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 2023-08-18 11:17
Dostawa odczynników laboratoryjnych. Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2023-08-02 09:08
Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. Znak sprawy: SPZOZ LEKI 2 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2023-07-19 09:03
Dostawa implantów ortopedycznych - doposażenie. Znak sprawy: SPZOZ IMP 1 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2023-06-14 13:39
Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023 - zgodnie z dodatkiem 2, 5 i 7 do SWZ. Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE 3 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-16 13:42
Dostawa materiałów szewnych tj.: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe itp. wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki. Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2023-05-16 08:49
Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych. Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2023 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 2023-05-11 11:28
Dostawa dwugłowicowego lub dwutłokowego wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej kompatybilnego z tomografem komputerowym United Imaging uCT 528 z instalacją i uruchomieniem. Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-10 12:51
Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023. Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE 2 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-05 11:19
Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Znak sprawy: SPZOZ PRANIE 2 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-05-04 10:22
Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2023. Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-19 09:08
Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023 - zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-18 09:53
Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz posiewów krwi i innych płynów ustrojowych Znak sprawy: SPZOZ LAB 1 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-11 12:45
Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG EV 650 DEL MEDICAL wraz z instalacją, konfiguracją, uruchomieniem z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2022 lub 2023 - zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33111800-9 Diagnostyczny system rentgenowski Znak sprawy: SPZOZ UCYFROWIENIE / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-04-07 10:24
Wykonanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz komunalnych. Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2023-03-29 10:49
Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . Znak sprawy: SPZOZ GAZY 2 / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2023-03-09 13:26
Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) . CPV- 24111500-0 Gazy medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen. Wielkość i zakres opisana w SWZ. Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2023 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2023-02-23 11:15
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2023-01-23 11:22
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów. Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-12-23 12:53
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2022-12-15 08:44
Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-12-09 09:32
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT Znak sprawy: SPZOZ RB 2 OAIT STER / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-11-29 11:18
Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ 2 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-11-24 12:21
Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-11-07 10:49

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa