Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ 2 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-11-24 12:21
Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem podnoszącym poziom cyberbezpieczeństwa w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Znak sprawy: SPZOZ CYB-BEZ / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-11-07 10:49
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne. Znak sprawy: SPZOZ JU / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2022-10-05 09:48
Dostawa implantów ortopedycznych tj: endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Znak sprawy: SPZOZ IMP 2 / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-09-22 09:46
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. SPZOZ APMED 3 / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-09-05 11:54
Dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-Dispenser oraz dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ. Znak sprawy: SPZOZ LAB 2 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-09-05 10:02
Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe, płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SWZ. CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne. Znak sprawy: SPZOZ IMP / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 2022-08-08 13:19
Zakup aparatury i sprzętu medycznego, w ramach dofinansowania z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kod CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-07-12 11:55
Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora z wbudowaną przystawką ISE oraz zestawu komputerowego zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne. Znak sprawy: SPZOZ BIOCHEMIA / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-27 08:13
Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne - 5 części. Znak sprawy: SPZOZ LEKI 2 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-05-25 10:48
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2022-05-23 10:14
Dostawa materiałów szewnych tj.: szwy chirurgiczne, siatki przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV – 33141121-4 Szwy chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki. Znak sprawy: SPZOZ SZWY / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2022-05-17 08:59
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 1 / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-12 11:34
Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr.2 do SWZ. Znak sprawy: SPZOZ PRANIE / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-13 09:54
Dostawa leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze, materiałów opatrunkowych CPV - 33600000-6 Produkty farmaceutyczne. Znak sprawy: SPZOZ LEKI / 2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 2022-04-08 09:54
Usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów medycznych oraz komunalnych Znak sprawy: SPZOZ ODPADY / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-03-25 08:36
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej (kontynuacja) polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT Znak sprawy: SPZOZ RB BLOK / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-11 09:50
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne. Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-02-16 09:48
Dostawa preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. Znak sprawy: SPZOZ DEZ / 2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2022-02-08 10:20
Dostawa materiałów medycznych JU CPV-33140000-3, implantów ortopedycznych CPV-33183100-7, leków CPV-33600000-6, zgodnie z dodatkiem nr 2 do SWZ Znak sprawy: SPZOZ JU/ IMP/ LEKI / 2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2021-12-28 08:40
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów w tym z potwierdzonym lub podejrzeniem COVID-19. SPZOZ TRANSPORT / 2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2021-12-14 09:36
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SWZ. Znak sprawy: SPZOZ CZYST / 2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 2021-12-14 09:35
Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6; Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV 15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6; różne produkty spożywcze - CPV 15800000-6. Znak sprawy: SPZOZ SPOZ / 2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2021-12-10 09:06
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne na podstawie programu. Znak sprawy: SPZOZ APMED 1 / 2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 2021-11-25 13:12
Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne Znak sprawy: SPZOZ JU / 2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 2021-11-05 10:19

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa