Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ RB 2 OAIT STER / 2022 Wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAIT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-15 2022-10-07 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ - CPV- 33140000-3 materiały medyczne. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa