Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Znak sprawy: SPZOZ LAB 3 / 2023 Kompleksowa dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania oznaczeń OB, badania ogólnego moczu i równowagi kwasowo-zasadowej oraz zestawów testowych do oznaczania w technice ELISA i CLIA z dzierżawa analizatora zgodnie z dodatkiem nr 2 i 5 do SWZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-14 2023-09-22 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ STANOWISKA / 2023 Zakup wyposażenia do trzech stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do SWZ, CPV 39290000-1 Wyposażenie różne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-08 2023-09-18 10:00 --
Znak sprawy: SPZOZ JU / 2023 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-23 2023-09-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa